Skip to content

Databeskyttelseserklæring

Ansvarlig for håndtering af data er:

Marcus Låringe
Jägarvallsvägen 11
584 22 Linköping
marcus@solarplexius.com

Mange tak for dit besøg i vores netbutik. Det er vigtigt for os at beskytte din ret til privatliv. Nedenfor finder du dybdegående information vedrørende vores håndtering af dine data. 

1. ADGANG OG HÅNDTERING
Du kan besøge vores hjemmeside uden at afsløre personlig information. For hvert besøg på hjemmesiden lagrer serveren kun den såkaldte server registreringsfil automatisk. Den indeholder fx navnet på den udbedte fil, din IP-adresse, dato og tidspunkt for forespørgslen, størrelsen på de overførte data og den forespørgende udbyder (adgangsdata), samt de dokumenter, der udbedes. De førnævnte adgangsdata analyseres udelukkende ud fra det formål at sikre en problemfri drift af hjemmesiden og forbedre vores udbud. I henhold til art. 6 (1) 1 af lit. f i GDPR er det os tilladt at beskytte vores legitime interesser i en ordentlig præsentation af vores udbud; disse er altoverskyggende i processen af interesseafvejning. Al adgangsdata bliver slettet senest syv dage efter du afslutter dit besøg på vores hjemmeside. 

1.1 HOSTING
Service vedrørende hosting og fremvisning af hjemmesiden varetages delvist af vores serviceudbyder, på den præmis at de databehandler på vores vegne. Medmindre andet er angivet i denne databeskyttelseserklæring, bliver al adgangsdata, og al data som indsamles i formularer på hjemmesiden, der tilsigter dette formål, behandlet på deres servere. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores serviceudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, er du velkommen til at benytte kontaktoplysningerne, der fremgår af denne databeskyttelseserklæring.
Vores serviceudbyder befinder sig i disse lande: USA.
Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde med dem er baseret på disse sikkerhedsforanstaltninger: En godkendt certificeringsproces. 

1.2 INDHOLDSLEVERINGSNETVÆRK

For at reducere tiden det tager at hente hjemmesiden, bruger vi i nogle henseender et såkaldt indholdsleveringsnetværk (CDN). Denne ydelse sender indhold fx store mediefiler, vha. regionalt fordelte servere af eksterne CDN serviceudbydere. Af den årsag vil adgangsdata blive behandlet disse serviceudbyderes servere. Vi samarbejder med vores serviceudbydere med det formål at de bearbejder data på vores vegne. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores serviceudbydere og baggrunden for vores samarbejde med dem, er du velkommen til at benytte kontaktoplysningerne, der fremgår af denne databeskyttelseserklæring.
Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde med dem er baseret på disse sikkerhedsforanstaltninger: Standard databeskyttelsesregler angivet af den Europæiske Kommission.

2. DATAINDSAMLING OG BRUG TIL BEARBEJDNING AF KONTRAKTEN, ETABLERING AF KONTAKT OG ÅBNING AF KUNDEKONTO

Vi indsamler personlige data, som du frivilligt indgiver til os, når du lægger en ordre eller kontakter os (fx vha. kontaktformular eller e-mail). Obligatoriske felter er sådan markeret, fordi det er absolut nødvendigt at have de data, når vi udfærdiger kontrakten eller bearbejde din kontaktforespørgsel. Dertil ville det ikke kunne lade sig gøre at fuldføre en ordre eller sende en kontaktforespørgsel uden. Det fremgår af alle indtastningsformularer hvilke data bliver indsamlet. Vi bruger de data, du indberetter til at opfylde kontrakten og bearbejde dine forespørgsler i henhold til art. 6 (1) (b) i GDPR.
I det omfang du har givet samtykke ifølge art. 6 (1) (a) i GDPR ved at lave din kundekonto, bruger vi dine data til det formål at åbne kundekontoen. Du finder yderligere information om hvordan dine data bliver bearbejdet i følgende afsnit af denne databeskyttelseserklæring; særligt i forbindelse med videregivelse af dine data til vores serviceudbydere. Det sker med det formål at bearbejde bestilling og fragt.


Ved kontraktens afslutning bliver videre bearbejdning af dine data begrænset og dine data bliver slettet når opbevaringsperioden, som anvendes i forbindelse med relevante forhold, ophører jf. art. 6 (1) lit. c) i GDPR. Processen forløber sådan medmindre du enten udtrykkeligt godkender fortsat brug af dine data jf. art. 6 (1) lit. a) i GDPR eller vi bibeholder retten til på anden vis at bruge dine personoplysninger i det omfang og den måde godkendt ved lov. Herom informerer vi dig i denne databeskyttelseserklæring. Din kundekonto kan blive slettet til enhver tid. Ønsker du at slette din kundekonto, kan du sende en besked vha. kontaktoplysningerne angivet i denne databeskyttelseserklæring eller bruge den relevante funktion, der er tilgængelig på din kundekonto.

PRODUKTHÅNDTERINGSSYSTEM 

Vi burger produkthåndteringssystemer fra eksterne serviceudbydere til at behandle ordre og kontrakter. Vi samarbejder med vores serviceudbydere på baggrund af, at de behandler data på vores vegne. Hvis du har nogle spørgsmål omkring vores serviceudbydere og det grundlag vi samarbejder med dem på, er du velkommen til at benytte kontaktoplysningerne, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring.  

3. DATABEARBEJDNING MED FRAGT SOM HENSIGT

Vi videresender dine data til fragtselskabet i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan levere de bestilte vare jf. art. 6 (1) (b) i GDPR.

DATAOVERFØRSEL TIL FRAGTSELSKAB MED LEVERINGSOPLSYNING SOM FORMÅL

Forudsat at du har givet os dit udtrykkelige samtykke imens eller efter din ordre, videresender vi din e-mailadresse og telefonnummer, i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, til det udvalgte fragtselskab, så de har mulighed for at kontakte dig med henblik på at leveringsoplysninger eller koordinering forud for levering. 

Dette samtykke kan trækkes tilbage til enhver tid ved enten at sende besked vha. kontaktinformationen, der er anført i denne databeskyttelseserklæring, eller tage direkte kontakt til fragtselskabet ved brug af kontaktoplysningerne, der er anført nedenfor. 

DHL Express (Danmark) A/S
Niels Bohrs Vej 37 
8660 Skanderborg
Danmark

PostNord
Hedegaardsvej 88
2300 København
Danmark

4.DATABEHANDLING MED BETALING SOM FORMÅL

Som en del af betalingsprocessen i netbutikken, har vi disse samarbejdspartnere: teknisk serviceudbyder, kreditinstitutter og betalingsserviceudbydere.

4.1 DATABEHANDLING MED BETALINGSTRANSAKTION SOM FORMÅL

Alt efter den valgte betalingsmetode, videresender vi de data der er nødvendige for at behandle betalingstransaktionen, til vores tekniske serviceudbyder. De agerer på vores vegne for at behandle vores del af transaktionen. Der kan forekomme behov for at sende de data til autoriserede kreditinstitutter eller udvalgte betalingsserviceudbydere, hvis disse er nødvendige i betalingsprocessen. Det tjener til at opfylde kontrakten i henhold til art. 6 (1) (b) i GDPR.
I visse tilfælde kan det hænde at betalingsserviceudbyderne selv indsamler data som er nødvendige i forhold til at behandle betalingen, fx på deres egen hjemmesiden vha. en teknisk løsning i forbindelse med bestillingsprocessen. I sådanne tilfælde er det den respektive betalingsserviceudbyders databeskyttelseserklæring der har anvendelse. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores betalingsservice partnere og det grundlag, hvorpå vi samarbejder med dem, er du velkommen til at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af denne police 

4.2 DATABEHANDLING MED OPTIMERING AF BETALINGSPROCESSER OG BEKÆMPELSE AF BEDRAGERI SOM FORMÅL

Det kan hænde at vi videresender andre data, (fx fakturaer, behandling af bestridte betalinger, hjælp til bogholderi) sammen med de data som er nødvendige for at behandle betalingen, til vores serviceudbydere som er den agerende instans. De bruger disse data til at forebygge bedrageri og optimere vores betalingsproces.

Det gør vi for at beskytte vores legitime interesse, der er altoverskyggende i processen af interesseafvejning, i at modarbejde bedrageri og få en effektive betalingsadministration i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR.

4.3 IDENTITETS- OG KREDITVURDERING VED VALG AF KLARNAS BETALINGSYDELSER

Klarna Pay now (Trækkes direkte på kortet)
Klarna Pay later (Faktura)
Klarna Slice it (Betaling i rater)

Vælger du at benytte ydelserne udbudt af Klarna Bank AB (offentlig), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter Klarna), skal vi videresende dine data til Klarna i forbindelse med betalingsprocessen og kontraktopfyldelse i henhold til art. 6 (1) (b) i GDPR. Denne overførsel af data udføres for at Klarna kan udstede en faktura, i forbindelse med at du har valgt at betale således, og for at de kan udføre en identitets- og kreditvurdering. Vær venligst opmærksom på, at vi kun kan tilbyde dig pågældende betalingsmetode fra Klarna, hvis det muliggøres af resultaterne af kreditvurderingen. Detaljeret information vedrørende dette og de kreditbureauer vi anvender kan findes i Klarnas databeskyttelseserklæring.

4.4 BETALING I RATER

Hvis du har valgt betalingsmuligheden “betal i rater” og giver det fornødne samtykke til dette formål, vil dine data i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR blive overført til vores partner Klarna AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sverige. Disse omfatter personlige data (for- og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, IP-adresse og køn) samt de fornødne transaktionsdata (købt produkt, faktureret beløb, forfaldsdato, det fulde beløb, fakturanummer, skatter og afgifter, valuta, ordre dato og tidspunkt). Dataene overføres for at muliggøre betalingen efter den førnævnte, ønskede metode. 

Med det formal at tilgå kundens personlige information og/eller kreditvurdering, anmoder og indsamler vores partner information fra offentligt tilgængelige databaser og kreditbureauer. Oplysninger om de tjenesteudbydere, der leverer oplysninger, herunder oplysninger om kreditværdighed, genereret på basis af matematisk-statistiske metoder, såvel som andet information, der er nødvendig for at bearbejde dine data efter de er overført til vores partner Klarna AB er inkluderet i deres databeskyttelseserklæring, som du kan finde her:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/privacy

​​​​​​​Vores partner Klarna AB bruger den information som de indsamler, vedrørende den statistiske sandsynlighed for misligholdelse, til at lave en afbalanceret vurdering omkring etablering, præstation og afvikling af det kontraktuelle forhold. Du kan kontakte vores partner Klarna AB, hvis du ønsker at tale din sag og bestride afgørelsen.
Det samtykke som gives i løbet af bestillingsprocessen, vedrørende deling af data, kan trækkes tilbage i fremtidigt henseende. Du kan til enhver tid underrette os herom, også uden at begrunde tilbagekaldelsen.


5. MARKEDSFØRING VHA. E-MAIL

5.1 E-MAIL REKLAME VED ABONNEMENT PÅ NYHEDSBREV

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, sender vi dig med jævne mellemrum vores nyhedsbrev på e-mail, baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR. Det gøres ved brug af de fornødne data, som er påkrævet eller videregivet af dig i anden sammenhæng.

​​​​​​​Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Det kan enten gøres ved at sende en besked til kontaktoplysningerne som fremgår af denne databeskyttelseserklæring eller vha. linket i nyhedsbrevet, som netop er stillet til rådighed med den hensigt. Efter du afmelder dig, sletter vi din e-mail fra listen af modtagere, medmindre du enten udtrykkeligt giver samtykke til at vi fortsat bruger dine data, eller vi har reserveret retten til at bruge dine data i andre henseender; der er tilladt ved lov og om hvilke vi informerer dig i denne databeskyttelseserklæring. 

5.2 E-MAIL REKLAME UDEN ABONNEMENT PÅ NYHEDSBREV OG DIN RET TIL AT MELDE FRA

Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt eller en service og du der ikke har meldt fra, reserverer vi retten til regelmæssigt at sende dig e-mails med tilbud om produkter fra vores produktsortiment, som ligner de produkter, du allerede har købt. Dette tjener til beskyttelse af vores retmæssige interesser, der er altoverskyggende i processen af interesseafvejning, i at promoverer og reklamerer vores produkter til kunder.
Du kan til enhver tid melde dig fra denne brug af din e-mailadresse, ved at sende en besked til kontaktmuligheden der er angivet i denne databeskyttelseserklæring eller ved at benytte det dertil indrettede link i reklamemailen, uden at afholde omkostningerne ud over overførselsomkostningerne beregnet til basistakster. 

5.3 NYHEDSBREV PÅ E-MAIL

Nyhedsbrevet sendes til dig vha. vores serviceudbyder som bearbejder data på vores vegne og derfor er din e-mailadresse blevet videregivet til dem. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores serviceudbyder og den basis som vi samarbejder med dem på, er du velkommen til at benytte kontaktoplysningerne, som er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

5.4 ANMELDELSESANMODNING PÅ E-MAIL

Hvis du enten i forbindelse med din bestilling eller efterfølgende har givet os dit udtrykkelige samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, bruger vi din e-mailadresse til at anmode dig om en anmeldelse af din ordre, gennem dét anmeldelsessystem vi bruger. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, ved at sende en besked til kontaktoplysningerne angivet øverst i denne databeskyttelseserklæring eller vha. linket i anmeldelsesanmodningen, som netop er stillet til rådighed med den hensigt.

Anmodningen om anmeldelse kan også komme fra vores serviceudbyder, Trusted Shops, med det formål at bearbejde data på vores vegne. Trusted Shops anvender også ydelser fra serviceudbydere i USA. Aftalen forudsætter et tilstrækkeligt niveau af datasikring. Du kan finde mere information om Trusted Shops databeskyttelseserklæring her. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores serviceudbyder og det grundlag, som vi samarbejder med dem på, brug da venligst den kontaktinformation der forefindes i denne databeskyttelseserklæring.

6. COOKIES OG ANDEN TEKNOLOGI

6.1 GENEREL INFORMATION

Da vi arbejder for at gøre besøg på vores hjemmeside tillokkende, muliggøre brugen af visse funktioner, fremvise passende produkter og udføre markedsundersøgelser, bruger vi teknologier på diverse sider, inklusive såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler som automatisk lagres på din enhed. Nogle af de cookies vi bruger bliver slettet, når du lukker for browseren (såkaldte session cookies).

Andre cookies forbliver på din enhed og muliggør, at vi kan genkende din browser ved dit næste besøg (vedholdende cookies). Vi bruger teknologier som er strengt nødvendige for funktionsdygtigheden af visse funktioner på vores hjemmeside, fx indkøbskurven. Disse teknologier bruges til at indsamle og behandle IP-adresser, besøgslængde, enheds og browserinformation såvel som information omkring din brug af vores hjemmeside, fx information om indholdet i indkøbskurven.

Det tjener til at beskytte vores retmæssige interesse, der er altoverskyggende i processen af interesseafvejning, i en optimeret præsentation af vores produkter i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR. Derudover bruger vi teknologier til at udfylde de retmæssige forpligtelser, som vi er underlagt (fx at kunne bevise samtykke om behandling af dine personlige data) såvel som til webanalyse og online markedsføring. Yderligere information om dette, inklusiv det underliggende retsmæssige grundlag for databehandling, kan findes i de følgende afsnit af denne databeskyttelseserklæring.
Du kan finde cookie indstillingerne for din browser ved at klikke på et af følgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™
Hvis du har givet samtykke til brugen af teknologier i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en besked vha. kontaktinformationen, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Alternativt kan du klikke på følgende link: https://solarplexius.co.uk/enEN/Meny/Cookies-_-Security. Hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionaliteten af vores hjemmeside være begrænset.

6.2 PLATFORM FOR FORVALTNING AF COOKIEBOT-SAMTYKKE 

På vores hjemmeside bruger vi Cookiebot til at informerer dig om de teknologier, vi bruger på vores hjemmeside og for at indsamle, administrere og dokumenterer dit samtykke til behandlingen af dine personlige data ved brug af disse teknologier. Dette påkræves af art. 6. (1) (c) i GDPR, så vi kan opfylde vores juridiske forpligtelse til at bevise dit samtykke til behandling af dine personlige data, i henhold til art. 7 (1) 1 i GDPR, som vi er underlagt. Denne CookiebotService, som administrerer samtykke, udbydes af Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark, som behandler dine data på vores vegne. 

Når du har indsendt din erklæring vedrørende cookies på vores hjemmeside, lagrer Cookiebots server din anonymiserede IP-adresse, dato og tidspunkt for din erklæring, browserinformation, den URL som erklæringen er blevet sendt fra, information om din samtykkeadfærd og en tilfældig anonym nøgle. Dertil bruges en ”CookieConsent” cookie som indeholder information om din samtykkeadfærd og den anonyme nøgle. Dine data bliver slettet efter tolv måneder, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til videre brug af dine data i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, eller hvis vi har reserveret rettigheden til at bruge dine data til andre formål, som er juridisk tilladt og hvilke vi informerer dig om i denne databeskyttelseserklæring. 

7. BRUG AF COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER MED NETANALYSE OG REKLAME SOM FORMÅL

Hvis du har givet dit samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, bruger vi følgende cookies og andre teknologier fra tredjepart på vores hjemmeside. De data der indsamles i den sammenhæng, bliver slettet efter det relevante formål er blevet opnået, og vi har afsluttet brugen af den relevante teknologi. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage hvad angår fremtidigt brug. Yderligere information om dine muligheder for fortrydelse af samtykke kan findes i afsnittet ”cookies og anden teknologi”. Uddybende information, samt det juridiske grundlag for databehandling kan findes under de respektive teknologier. Hvis du har nogle spørgsmål omkring vores serviceudbydere og det grundlag som vi samarbejder med dem på, brug venligst den kontaktinformation som fremgår af denne databeskyttelseserklæring.   

7.1 BRUG AF GOOGLE SERVICES

Vi bruger følgende teknologier udbudt af Google Irland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter ”Google”). Den information, omkring din brug af vores hjemmeside, som automatisk indsamles af Google teknologi, bliver som regel overført til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og lagres der. Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde er baseret på Europa-Kommissionens standardregler for databeskyttelse.

Hvis din IP-adresse indsamles ved hjælp af Google teknologier, bliver den forkortet ved aktivering af IP anonymisering inden den lagres på Googles servere. Kun i særlige tilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google server og derefter forkortet. Medmindre andet er specificeret for den enkelte teknologi, er databehandlingen baseret på en aftale, der er indgået mellem de gensidigt ansvarlige parter, der har ansvaret for den respektive teknologi, i henhold til art. 26 i GDPR. Yderligere information om databehandling udført af Google kan findes i Googles databeskyttelseserklæring.

Google Analytics

Med formålet at udfærdige webstedsanalyser indsamler og lagrer Google Analytics automatisk data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enhed og browserinformation såvel som information om din brug af vores hjemmeside), som bruges til at oprette brugerprofiler ved brug af pseudonymer. Cookies bruges ofte til dette formål. Din IP-adresse bliver ikke kombineret med anden data fra Google. Databehandlingen er baseret på en databehandlingsaftale med Google. 

For at optimere markedsføringen af vores hjemmeside, har vi aktiveret datadelingsindstillinger for “Googleprodukter og tjenester”. Det tillader Google at tilgå de data der indsamles og behandles af Google Analytics og dernæst bruge de data til at forbedre Googles tjenester. Den deling af data med Google, i omfanget af disse datadelingsindstillinger, er baseret på en ekstra aftale mellem de dataansvarlige. 

Google Ads

Til reklameformål i Googles søgeresultater såvel som på hjemmesider af tredjepart, bliver den såkaldte Google Remarketing Cookie anvendt, når du besøger vores hjemmeside, hvilket automatisk muliggør interessebaseret annoncering gennem indsamling og behandling af data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enhed og browser information såvel som information om din brug af vores hjemmeside), ved brug af et pseudonymt cookies ID og på baggrund af de sider du besøger.
Al yderligere databehandling sker kun, hvis du har aktiveret funktionen ”personlig annoncering” på din Google Konto. Hvis du er logget ind i Google, mens du besøger vores hjemmeside, bruger Google i så fald dine data sammen med data fra Google Analyser for at lave og definere lister af målgrupper, der bruges til at genmarkedsføre på tværs af enheder.

Med hjemmesideanalyse og hændelsessporing som formål bruger vi Google Ads Konverteringssporing til at måle dit efterfølgende brugsmønster, når du tilgår vores hjemmeside vha. en Google Ads annonce. Til det formål kan cookies og data anvendes (IP-adresse, besøgstidsrum, enheds- og browserinformation, såvel som information om din brug af vores hjemmesiden baseret på hændelser specificeret af os, såsom et besøg på en hjemmeside eller en tilmelding af et nyhedsbrev) og indsamles. Disse data bruges til at danne brugerprofiler ved brug af pseudonymer. 

YouTube Video Plugin

For at kunne integrere tredjepartsindhold, bliver data (IP-adresse, besøgstidsrum, enheds- og browserinformation) indsamlet vha. YouTube Video Plugin-et i den udvidede databeskyttelsesindstilling, som vi anvender. Derefter overføres de data til Google, hvor de bliver behandlet af Google, når du afspiller en video.

7.2 BRUG AF FACEBOOKTJENESTER

Brug af Facebook Pixel

Vi bruger Facebook pixel inden for rammerne af de teknologier, der udbydes af Facebook Irland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (herefter ”Facebook”) som beskrevet forneden. Facebook pixel bruges til automatisk at indsamle og lagre data (IP-adresse, besøgstidsrum, enheds- og browserinformation, såvel som information om din brug af vores hjemmeside baseret på de hændelser specificeret af os, såsom et besøg på en hjemmeside eller tilmelding til et nyhedsbrev), hvoraf brugerprofiler dannes ved brug af pseudonymer.

Til det formål bliver en cookie automatisk indstillet af Facebook pixel, når du besøger vores hjemmeside, hvilket automatisk muliggør genkendelse af din browser, når du besøger andre hjemmesider og anvender et pseudonymt cookie ID. Facebook kombinerer den information med anden data fra din Facebookprofil og bruger det til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter, samt til at udbyde andre ydelser i forbindelse med brug af hjemmesider, i særdeleshed personlig og gruppeorienteret annoncering. Vi har ingen indflydelse på data der behandles af Facebook og modtager kun statistik baseret på Facebook pixels.

Information om din brug af vores hjemmeside, som automatisk indsamles af Facebook teknologier, bliver som regel overført til en server hos Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA og lagres der. Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Hvis den data der overføres til USA, falder inden for vores ramme af ansvar, er vores samarbejde baseret på Europa-Kommissionens standard databeskyttelsesregler. Yderligere information om databehandling udført af Facebook kan forefindes i Facebooks databeskyttelseserklæring.

Facebook Analytics

Som en del af Facebook Analytics, muliggør de statistikker, udarbejdet af Facebook pixels om din brug af vores hjemmeside, at vi kan analysere besøgsaktivitet på hjemmesiden. Databehandlingen er baseret på en databehandlingsaftale med Facebook. Analysen tjener til en optimeret præsentation og markedsføring af vores hjemmeside. 

Facebook Ads

Vi bruger Facebook Ads til at promovere denne hjemmeside på Facebook og andre platforme. Vi sætter parametrene af den individuelle reklamekampagne. Facebook er ansvarlig for den nøjagtige implementering, især beslutningen om hvordan annoncerne bliver placeret hos individuelle brugere. Medmindre andet er specificeret for den enkelte teknologi, er databehandlingen baseret på en aftale mellem de fælles dataansvarlige i henhold til art. 26 i GDPR. Det fælles dataansvar er begrænset til indsamlingen af data og dets overførsel til Facebook Irland. Den efterfølgende databehandling der udføres af Facebook Irland, er ikke omfattet af denne aftale.
Baseret på statistikkerne om besøgsaktivitet på vores hjemmeside, som er udarbejdet af Facebook pixels, driver vi gruppebaseret annoncering på Facebook vha. Facebook Custom Audience ved at udvælge karakteristika fra den specifikke målgruppe.
Ved at anvende det pseudonyme cookie ID, som bruges af Facebook pixel sammen med de indsamlede data omkring din brug af vores hjemmeside, driver vi personaliseret annoncering vha. Facebook Pixel genmarkedsføring.   

Ved anvendelse af Facebook Pixel Conversions måler vi din efterfølgende brugsadfærd med henblik på webanalyser og hændelsessporing, hvis du er tilgået vores hjemmeside gennem en Facebook Ads annonce. Databehandlingen er baseret på en databehandlingsaftale med Facebook.

7.3 ANDRE UDBYDERE AF WEBANALYSER – OG ONLINE MARKEDSFØRINGSTJENESTER

Brug af AWIN til online markedsføring

Gennem vores annoncepartner AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland (“AWIN”), markedsfører vi plads til tredjepartsannoncer. Disse annoncer vises for dig på diverse lokationer på denne hjemmeside. AWIN kan bruge cookies til at spore udviklingen af den pågældende ordre og i særdeleshed til at bekræfte at du har trykket på den pågældende annonce og derefter bestilt produktet. Til det formål bliver der indsamlet og overført data (IP-adresse, besøgstidsrum, enheds- og browserinformation, såvel som information om din brug af vores hjemmeside), til AWIN, som derefter behandler disse data. Vi har ingen indflydelse på denne databehandling. Databehandlingen udføres på baggrund af en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i henhold til artikel 26 i GDPR.

Live-Chat-Tjenesten Zendesk

Hvis du bruger Zendesk live chat tjenesten til at kontakte os, bliver de data som du frivilligt sender ind (navn, e-mailadresse, besked) behandlet af os i henhold til art. 6 (1) (b) i GDPR til det formål at besvare forespørgslen, som et led i behandlingen af kontrakten. Derudover tjener brugen af denne tjeneste til at beskytte vores retmæssige interesse i en effektiv og forbedret kommunikation med vores kunder i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, der er altoverskyggende i processen af interesseafvejning.
Disse data bliver herefter slettet. Live chat tjenesten udbydes af Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA, som handler på vores vegne. Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde er baseret på standardregler for databeskyttelse udbudt af den Europakommission. 

8. INTEGRATION AF TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

Dette er nødvendigt for at beskytte vores retmæssige interesse i en optimeret markedsføring, hvorved vi understøtter sikkerheden af dit køb i henhold til artikel6 (1) (f) i GDPR. Trustbadge og de tjenester, der annonceres med denne, udbydes af Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Germany. Trustbadge gøres tilgængeligt ved hjælp af en CDN udbyder (Indholds-leverings-Netværk) som en del af ordrebehandling. Trusted Shops GmbH bruger også serviceudbydere fra USA. Et tilstrækkeligt niveau at datasikkerhed er garanteret. Yderligere information om datasikkerheden hos Trusted Shops GmbH kan findes her.

Når TrustBadge ringes op, gemmer serveren automatisk en logfil, som indeholder fx din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, mængden af overført data og den forespørgende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. Individuelle adgangsdata lagres i en sikker database til analyse af sikkerhedsproblemer. Logfilerne slettes automatisk senest 90 dage efter de oprettes. 

Yderligere personlige data bliver overført til Trusted Shops GmbH, hvis du vælger at bruge Trusted Shops produkter efter at have færdiggjort en ordre eller hvis du allerede har brugsregistreret dig. Den kontraktuelle aftale mellem dig og Trusted Shops har anvendelse. Til dette formål bliver personlige data automatisk indsamlet fra dine bestillingsdata. Om du er registreret som en Trusted Shops kunde bliver automatisk tjekket ved brug af en neutral parameter, e-mailadressen der bliver hashed af en kryptologisk envejsfunktion. E-mailadressen konverteres til denne hash-værdi, som ikke kan dekrypteres af Trusted Shops inden den overføres. Når parameteren er blevet tjekket for et match, slettes den automatisk.

Dette er nødvendigt for at udfylde vores og Trusted Shops retmæssige, fremherskende interesser i leveringen af køberbeskyttelsen forbundet med den specifikke ordre og de tjenester der gennemgår transaktionerne i henhold til art. 6, para.1, s. 1, lit. F i GDPR. Yderligere detaljer, inklusiv din ret til at klage, kan findes i Trusted Shops databeskyttelseserklæring i ovenstående link og på Trustbadge.
TrustBadge fra Trusted Shops er integreret i hjemmesiden for at vi kan fremvise vores Trusted Shops Trustmark og de indsamlede anmeldelser, samt for at kunne tilbyde Trusted Shops produkter til købere efter en ordre. 

9. SOCIALE MEDIER

VORES ONLINE TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, LINKEDIN

Hvis du har givet dit samtykke til den respektive udbyder af et socialt medie i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, når du besøger vores online tilstedeværelse på de sociale media nævnt ovenfor, bliver dine data automatisk indsamlet og lagret med markedsundersøgelse og annoncering som formål. Af de data bliver brugerprofiler dannet ved brug af pseudonymer. Disse kan blive anvendt fx til at placere annoncer i og udenfor platformene, som formentlig svarer til dine interesse. Cookies bruges som regel til dette formål.
For detaljeret information om processen og dataanvendelse udført af de respektive udbydere af sociale medier, såvel som kontaktoplysninger og dine rettigheder og indstillingsmuligheder relateret til beskyttelsen af dit privatliv, henviser vi til udbyderens databeskyttelseserklæring i linket herunder. Skulle du stadig have behov for hjælp i dette henseende er du velkommen til at kontakte os. 

Facebook udbydes af Facebook Irland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (hereafter Facebook Irland”). Information om din brug af vores online tilstedeværelse, der automatisk indsamles af Facebook Irland, bliver som regel overført til en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, USA og lagres der. Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde er baseret på standard beskyttelsesregler udbudt af Europa-Kommissionen. Databehandling i konteksten af besøg på en Facebook fanside er baseret på en aftale mellem fælles dataansvarlige i henhold til art. 36 i GDPR. Yderligere information (information om Insights data) kan findes her.

Instagram udbydes af Facebook Irland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (herefter “Facebook Irland”). Information omkring din brug af vores online tilstedeværelse på Instagram, der automatisk bliver indsamlet af Facebook Irland, bliver som regel overført til og lagret på en server hos Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, USA. Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde er baseret på standard beskyttelsesregler udbudt af Europa-Kommissionen. Databehandling i konteksten af besøg på en Instagram fanside er baseret på en aftale mellem fælles dataansvarlige i henhold til art. 36 i GDPR. Yderligere information (information om Insights data) kan findes her.

YouTube udbydes af Google Irland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter “Google”). Information omkring din brug af vores online tilstedeværelse på YouTube, der automatisk bliver indsamlet af Google, bliver som regel overført til og lagret på en server hos Google LLc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Der forefindes fra Europa-Kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde er baseret på standard beskyttelsesregler udbudt af Europa-Kommissionen.

LinkedIn udbydes af LinkedIn Irland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (herefter “LinkedIn”). Information omkring din brug af vores online tilstedeværelse på LinkedIn, der automatisk indsamles af LinkedIn, bliver som regel sendt til og lagret på en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Der forefindes fra Europa-kommissionen ingen bestemmelse om tilstrækkelighed i relation til USA. Vores samarbejde er baseret på standard beskyttelsesregler udbudt af Europa-Kommissionen.

Som indehaver af dine data, har du følgende rettigheder i henhold til:

 • art. 15 i GDPR, retten til at tilgå information om de af dine personlige data, som vi behandler, indenfor rammerne beskrevet heri;
 • art. 16 i GDPR, retten til omgående at kræve rettelsen af ukorrekte oplysninger lagret hos os, eller færdiggørelsen af samme.
 • art. 17 i GDPR, retten til at udbede at de af dine personlige data, der er lagret hos os, slettes, medmindre yderligere behandling er påkrævet. 
 • at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 • at overholde en juridisk forpligtelse;
 • af hensyn til offentlighedens interesser eller
 • til at etablere, udøve eller forsvare retskrav;
 • art. 18 i GDPR, retten til at udbede begrænset behandling af dine personlige data, såfremt ifald:
 • du bestrider korrektheden af dataene;
 • Behandlingen er ulovlig, men du nægter at slette dem;
 • vi har ikke længere behov for de data, men du skal bruge dem til etablere, udøve eller forsvare retskrav, eller
 • du har gjort indsigelser mod databehandlingen i henhold til art. 21 i GDPR;
 • art. 20 i GDPR, retten til at modtage dine personlige data, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format eller udbede at dataene overføres til en anden registeransvarlig;
 • art. 77 i GDPR, retten til at klage til en tilsynsmyndighed. Du kan som udgangspunkt kontakte en tilsynsmyndighed ved din faste bopæl eller arbejdsplads eller hos vores virksomheds hovedkontor.

10. DINE KONTAKTMULIGHEDER OG RETTIGHEDER

Hvis du har spørgsmål til hvordan vi indsamler, behandler eller bruger dine personlige data eller gerne vil spørge til; rette; begrænse eller slette dine data; eller trække det givne samtykke tilbage, som du har givet, eller fravælge en bestemt brug af de data, kontakt os da venligst direkte ved hjælp af den angivne kontaktinformation i leverandør identifikation.

Databeskyttelsesansvarlig:
Marcus Låringe
Jägarvallsvägen 11
584 22 Linköping
Sverige

Retten til at klage
Hvis vi behandler personlige data som beskrevet foroven for at beskytte vores retmæssige interesser, der er altoverskyggende i processen af at balancere interesse, kan du klage mod en sådan databehandling til fremtidig reference. Hvis dine data bliver behandlet med direkte markedsføring for øje, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis dine data behandles med andet for øje, har du kun ret til at klage på baggrund af din særlige situation.

Når du har anvendt din ret til at klage, behandler vi ikke længere dine personlige data til sådanne formål, medmindre vi kan fremvise et overbevisende legitimt grundlag til behandlingen, som tilsidesætter dine interesse, rettigheder og frihed eller for at etablere, udøve eller forsvare retskrav. Dette finder ikke anvendelse ved behandling af personlige data med direkte markedsføring som formål. I sådanne tilfælde behandler vi ikke længere dine personlige data til sådanne formål.